EVERYTHING ABOUT CHUYểN PHáT NHANH

Everything about Chuyển phát nhanh

Everything about Chuyển phát nhanh

Blog Article

6. Dịch vụ “Phát đồng kiểm”: là dịch vụ mà người gửi yêu cầu Bưu điện thực hiện đồng kiểm số lượng sản phẩm trong bưu gửi khi nhận gửi và khi phát tại Bưu điện căn cứ theo biên bản giao nhận do người gửi cung cấp.

Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết về các dịch vụ chuyển phát nhanh của NTX, bạn có thể truy cập Bảng giá dịch vụ hoặc liên hệ hotline 1900 63 8080 để được tư vấn.

+ Khối lượng tối đa: 31,5kg/bưu gửi. Đối với bưu gửi là hàng nguyên khối không thể tách rời, được nhận gửi tối đa đến 50kg, nhưng phải đảm bảo giới hạn về kích thước theo quy định.

ten. Dịch vụ nhận tại địa chỉ: là dịch vụ mà người gửi yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đến nhận bưu gửi tại địa điểm do người gửi đề nghị và phải trả một khoản tiền cước theo quy định.

Về chúng tôi MyDHL+ Cập nhật mới với MyDHL+ Theo dõi Đăng ký Đăng nhập Đăng nhập

en vi Trang chủ Giới thiệu Về chúng tôi Cam kết Tra cứu Cước vận chuyển Bưu cục gần đây Vận đơn Bảng giá Hàng cấm gửi Dịch vụ Dịch vụ Chuyển phát tiêu chuẩn J&T Specific Dịch vụ Nhanh J&T Quick Siêu dịch vụ giao hàng J&T Tremendous Tuyến vận chuyển quốc tế J&T International Dịch vụ tươi sống J&T Clean Web site Tin tức nổi bật J-Magazine Tuyển dụng Cơ hội nghề nghiệp (tìm kiếm, ứng tuyển) Cuộc sống J&T Convey Tư vấn Liên hệ Đăng ký tư vấn Trang chủ Giới thiệu Về chúng tôi Cam kết Tra cứu Cước vận chuyển Bưu cục gần đây Vận đơn Bảng giá Hàng cấm gửi Dịch vụ Dịch vụ Chuyển phát tiêu chuẩn J&T Categorical Dịch vụ Nhanh J&T Fast Siêu dịch vụ giao hàng J&T Super Tuyến vận chuyển quốc tế J&T International Dịch vụ tươi sống J&T New Site Tin tức nổi bật J-Journal Tuyển dụng Cơ hội nghề nghiệp (tìm kiếm, ứng tuyển) Cuộc sống J&T Specific Tư vấn Liên hệ Đăng ký tư vấn

Khách hàng được khuyến khích tiếp tục kiểm tra theo dõi SF Specific của họ trên Ship24 để đảm bảo rằng bưu kiện của họ đang đến điểm đến dự kiến.

Your browser isn’t supported any more. Update it to obtain the very best YouTube experience and our most current here options. Learn more

Dịch vụ giao hàng Dịch vụ tùy chọn Dịch vụ Hải quan Phụ phí Giải pháp MyDHL+ Tìm hiểu

Bước 1 - Nhiều lô hàng riêng biệt với nội dung như nhau được hợp nhất tại điểm khởi hành

- Trường hợp bưu gửi bị mất, hư hại một phần: Mức bồi thường tối đa cho mỗi bưu gửi như sau:Số tiền bồi thường: (tỷ lệ % khối lượng bưu gửi bị mất, hư hại một phần) x (mức bồi thường tối đa trong trường hợp bưu gửi bị mất, hư hại hoàn toàn).

DHL sắp xếp việc vận chuyển các lô hàng nhạy cảm về thời gian và nhiệt độ cho ngành Khoa học Đời sống

EMS là dịch vụ chuyển phát toàn cầu hứa hẹn mang đến tốc độ quay vòng chuyển phát nhanh nhất trong lĩnh vực chuyển phát bưu phẩm trong nước và quốc tế.

We now have current our list of supported Net browsers.  Note that Online Explorer is no more supported. We recommend working with among the following browsers to accessibility This great site.

Report this page